• 0342 317 13 00 - 13 01

SUNUŞ

Personel Dairesi Başkanlığı olarak gerek hizmet anlayışında, gerekse teknoloji olarak çalışanlarımıza daha iyi hizmet vermek ve daha kaliteli hizmet görmek, görevini yaparken en az zaman harcamasını hedefleyen ve bilgiye süratle ulaşmasını sağlayan bir anlayışta olmaya gayret ediyoruz.

Günümüzde tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de toplumsal yapı ve ilişkileri derinden etkileyen hızlı bir değişim yaşanmaktadır. Bu hızlı değişim, tüm kurum ve kuruluşları etkili önlemler almaya zorlamaktadır. Bu zorunluluk Türk kamu yönetiminde kapsamlı bir yeniden yapılanma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Stratejik Planlama; kamu idarelerinin planlı hizmet sunmaları, politika geliştirmeleri, bu politikaları performans esaslı bütçelemeye dayandırmaları ve uygulamayı etkili bir şekilde izleyip değerlendirmelerini sağlamaya yönelik temel bir araç olarak benimsenmiştir. Stratejik planlama yaklaşımı ile politika belirleme ve maliyetlendirme kapasitesinin güçlendirilmesi, hedeflere dayalı yönetim anlayışı ve bütçelemenin geliştirilmesi, kamu hizmetlerinin arzında yararlanıcı taleplerine duyarlılığın artırılması ve hesap verme sorumluluğunun oluşturulması amaçlanmaktadır.

Eleştiri, öneri ve beklentilerinizin bize güç katacağı muhakkaktır.

 

 

 

Ü.Şirin ÖNGEN

      Personel Dairesi Başkanı