• 0342 317 13 00 - 13 01

KADRO ATAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 1. Akademik Kadro Kullanım İzin Yazılarının Hazırlanıp Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına YOKSİS üzerinden Gönderilip onay alınmasına müteakip Akademik personel ilan yazılarının hazırlanması ve yayımlatılmak üzere ilana gönderilmesi,
 2. Akademik personel atamalarının yapılması,
 3. Akademik Personel Kadro Hareketlerinin (Göreve Başlayan ve Ayrılan) YOKSİS programına işlenmesi,
 4. Akademik/İdari personel tahsis ve tenkis işlemleri,
 5. Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile ilgili çalışmaların yapılması,
 6. Tıpta Yan Dal Uzmanlık Sınavı (YDUS) ile ilgili çalışmaların yapılması,
 7. Diş hekimliğinde Uzmanlık Sınavı (DUS) ile ilgili çalışmaların yapılması

İdari Personel atamalarının; Nakil veya Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ile alınacak personel ile ilgili yazışmaların ve sınav sonucunda yerleştirilen personelin atama işlemlerinin yapılması

 1. SHÇEK-2828 Sosyal Hizmetler Kanunu / 3713 Terörle Mücadele Kanunu personel alımına ilişkin mevzuat kapsamında atama işlemlerinin yapılması,
 2. Engelli Personel alımına ilişkin mevzuat kapsamında Aile Çalışma ve Sosyal hizmetler Bakanlığı Online Sistem üzerinden talep giriş işlemlerinin yapılması,
 3. Üç aylık periyotlarda idari ve akademik personel durumunun BUMKO (e-bütçe) aracılığıyla online olarak Maliye Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal hizmetler Bakanlığı’na (e-uygulama) bildirilmesi.
 1. Doçentlik sözlü sınavı ile Profesör ve Doçent kadrolarına müracaatlarla ilgili diğer üniversitelerde görev yapan ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen jüri yazışmaları,
 2. Kamu Kurum ve Kuruluşları ile yapılan idari yazışmalar (Muvafakat İstenilmesi)
 3. Devlet Hizmet Yükümlülüğü İle ilgili Yazışmaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ve Sağlık Bakanlığına Bildirilmesi
 4. İlanların (Akademik-İdari-Sözleşmeli) Resmi gazetede yayınlattırılması ve Aile Çalışma ve Sosyal hizmetler Bakanlığı Bildirilmesi,
 5. Öğretim Elemanı (Öğr. Gör., Uzman, Okutman vb.) Alım Sonuçları İlişkin Ön Değerlendirme Sonuçlarının ve Kesin Sonuçların Üniversitemiz ana sayfasında Duyurulup açıklanmasına,
 6. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı “ÖYP” Koordinatörlüğü adına Yurtdışı, yurtiçi görevlendirme ile ilgili Yükseköğretim Kurulu Yazışmaları (2547 S.K.33,35,39 md. Uyarınca),
 7. ÖYP Ödenek taleplerinin yapılması,

ÖYP Araştırma Görevlilerinin Özlük İşlerinin Takip Edilmesi