• 0342 317 13 00 - 13 01

DAİMİ İŞÇİ VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

  1. Üniversitemize ait 2 Farklı iş yeri sicil numarası ile çalışan sürekli işçilerin ;

Her ayın İlk Haftası izin ve raporlarının puantaja aktarılması

Puantajların sisteme yüklenerek her ayın 14 de düzenli olarak tahakkuk ettirilmesi.

Sürekli İşçilerin her ay ödenmekte olan maaşlarında çeşitli resmi kesintilerin(İcra-Bes-) yapılması

Sürekli işçilerin maaşlarına fazla mesai ücretlerinin tahakkuk ettirilmesi

Sürekli İşçilerin Sosyal yardım (Evlilik yard.-Cenaze Yrd.-Askerlik yard.)tahakkuk ettirilmesi

Sürekli İşçilerin aylık sigorta prim bildirgelerinin web üzerinde tahakkuk ettirilmesi

Sürekli İşçilerin sendika işlemleri ve görüşmeleri için yapılan yazışmaları

Sürekli İşçilerin görev yeri değişikliği işlemleri

Sürekli İşçilerini ilgili aya ait SGK tahakkuk işlerinin Strateji Daire Başkanlığına gönderilmesi

Sürekli İşçileri Asgari Geçim İndirimlerini maaşlarına yansıtmak üzer personelden alınan aile durum belgelerinin sisteme girilmesi

Sürekli İşçilerin sigorta işe giriş çıkış bildirge işlemeleri

Prim günü ve yaş haddi doldurulmuş olan sürekli işçilerin kıdem tazminatının tahakkuk ettirilmesi

 

  1. Rektörlük ve Genel Sekreterlik maaşlarının KBS maaş sistemine girilmesi.
  2. 657 S.K. 4/B maddesi uyarınca çalıştırılacak personelin ilan ve istihdam edilmesi.
  3. Sözleşmeli Personelin, sözleşmelerini mali yılla birlikte yenilenmesi.

 

  1. Yurt dışı, Yurt içi sürekli ve geçici görev yolluk beyannamelerinin tahakkuk ettirilmesi,(Üst yönetim ve Rektörlüğe bağlı Destek hizmetleri personeli.)
  2. Başkanlığımız Demirbaş ve Sarf malzemelerinin kayıt altına alınması (Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi