• 0342 317 13 00 - 13 01

Liyakat, Kariyer ve Performansa Öncelik Veren İnsan Gücü Yaratmak

2020 yılı sonuna kadar insan kaynaklarının alt yapısını oluşturmak için insan gücü planlamasının daha etkin kılınması, performans değerlendirilmesi, bilgi ve yeteneğe dayalı insan kaynağının elde tutulması.

İş analizlerine dayalı insan gücü planlaması için iş analizlerinin yapılması birimlerin ihtiyaçlarının tespiti ve personel sayıları.

Performans değerlendirme sisteminin uygulanması için bileşenlerinin ve süreçlerinin tespiti.

İnsan Gücü Niteliklerinin Artırılması

Hizmet içi eğitim sürekliliği sağlanarak çalışanların gelişmelerini ve performans artışlarının sağlanması

Hizmet içi eğitimde çalışanların niteliğine göre öncelikli eğitimleri tespit etmek ve ihtiyaca göre programlar hazırlamak.

Yetki ve sorumluluk devralabilen, alanında çağdaş

gelişmeleri izleyebilen, kendisini yenileyebilen memurlar yetiştirilmesi.

Üst görevlere yükselmelerde kadro ve görev tanımları yapılarak, atamaların nitelik ve başarıya göre yapılması.

Teknolojik Altyapısı Güçlü, Çağdaş,
Araştırma Geliştirmede İleri Düzeyde Bir Üniversite Olmak

Teknolojik donanımının sağlanması, bilgi paylaşımının elektronik ortamda yapılarak bürokrasinin azaltılması

Personel bilgi sistemi ve otomasyonun yeniden oluşturulması, bilgi sisteminin güncellenmesi.

Kurumsal gelişimin sağlanması

Başkanlığımızca sunulan hizmetlere erişim kolaylığının sağlanması

Başkanlığımızca sunulan hizmetlerin kalitesi ve sürekliliğinin arttırılması

Çalışan personelin memnuniyet düzeyinde her yıl artış sağlanması

Çalışanların Memnuniyetini Sağlanması

Görevde yükselmelerde objektif kriterlerin uygulanması

Motivasyonun sağlanması

Çalışanın memnuniyetini sağlamak verimi artıracak dolayısıyla iş yaşamının ve hizmet sunumunun kalitesi artacaktır.